Sahabat Jabir bin Abdullah - Wanita Biasa
Headlines News :

Breaking News

Flickr Images

Home » » Sahabat Jabir bin Abdullah

Sahabat Jabir bin Abdullah

Written By Soli Khaton on Minggu, 11 Agustus 2013 | Minggu, Agustus 11, 2013


Sahabat Jabir bin Abdullah

masjid-agung-roma-italiaJabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadist, Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Hamran Al-Anshari as-Salami. Ia bersama ayahnya dan seorang pamannya mengikuti Bai’at al-‘Aqabah kedua di antara 70 sahabat anshar yang berikrar akan membantu menguatkan dan menyiarkan agama Islam, Jabir juga mendapat kesempatan ikut dalam peperangan yang dilakukan pleh Nabi, kecuali perang Badar dan Perang Uhud, karena dilarang oleh ayahku. Setelah Ayahku terbunuh, aku selalu ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam.
Jabir bin Abdullah pernah melawat ke Mesir dan Syam dan banyak orang menimba ilmu darinya dimanapun mereka bertemu dengannya. Di Masjid Nabi Madinah ia mempunyai kelompok belajar , disini orang orang berkumpul untuk mengambil manfaat dari ilmu dan ketakwaan.
Ia wafat di Madinah pada tahun 74 H. Abbas bin Utsman penguasa madinah pada waktu itu ikut mensholatkannya.
Sanad terkenal dan paling Shahih darinya adalah yang diriwayatkan oleh penduduk Makkah melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah.
SILAHKAN SHARE KE :

0 komentar:

ARTIKEL TERBARU

Popular Posts

MASUKAN EMAIL ANDA

Google+ Followers

Comments

 


Copyright © 2014. Wanita Biasa